Tijdens mijn laatste jaar op de opleiding Grafisch | Ruimtelijk Ontwerp heb ik stage gelopen bij Stedelijk Museum Breda. Hier heb ik ervaring opgedaan in het maken van verschillende media-uitingen, zowel offline als online.

Website Stedelijk Museum Breda